Komora veterinárních lékařů České republiky

Úmrtí – MVDr. Jaroslav Kozumplík

Společenská rubrika

Se zármutkem oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás navždy opustil pan

MVDr. Jaroslav Kozumplík

Zemřel po krátké, těžké nemoci dne 5. 2. 2008 ve věku nedožitých 54 let.
Poslední rozloučení se konalo v úzkém kruhu rodiny 12. 2. 2008.

Komora veterinárních lékařů České republiky