Komora veterinárních lékařů České republiky

Úmrtí: MVDr. Jaroslav Kozumplík

Společenská rubrika

OS KVL Příbram oznamuje, že dne 16. září 2008

zemřel po dlouhé nemoci ve věku 68 let pan

MVDr. Jaroslav Kozumplík

privátní veterinární lékař ze Sedlčan.

Děkuji za celé OS, MVDr. Jiří Ryjáček

Komora veterinárních lékařů České republiky