Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úmrtí: MVDr. Jaroslav Kozumplík

Společenská rubrika

OS KVL Příbram oznamuje, že dne 16. září 2008

zemřel po dlouhé nemoci ve věku 68 let pan

MVDr. Jaroslav Kozumplík

privátní veterinární lékař ze Sedlčan.

Děkuji za celé OS, MVDr. Jiří Ryjáček