Komora veterinárních lékařů České republiky

Úmrtí: MVDr. Jaroslav Rosa

Společenská rubrika

Oznamujeme,

že dne 2. dubna 2007

zemřel po krátké těžké nemoci

MVDr. Jaroslav Rosa

ve věku 66 let.

Se zesnulým jsme se rozloučili

6. dubna 2007 v Kaplici u Blanska.

Komora veterinárních lékařů České republiky