Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úmrtí: MVDr. Jaroslav Samec; MVDr. Vladimír Skopalík; MVDr. David Tydlitát, Ph.D.

  SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Se zármutkem oznamujeme všem smutnou zprávu,
že nás navždy opustil pan

MVDr. Jaroslav Samec

Zemřel po krátké těžké nemoci v neděli dne 26. července 2009
ve věku 69 let.

Poslední rozloučení se konalo v pátek dne 31. července 2009
v 10.15 hodin v obřadní síni táborského krematoria.

Zarmoucená rodina

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným,
přátelům a známým, že nás navždy opustil pan

MVDr. Vladimír Skopalík

Zemřel v pondělí 3. srpna 2009 ve věku 67 let.

Poslední rozloučení se konalo v pátek dne 7. srpna 2009
ve smuteční obřadní síni pardubického krematoria.
Zarmoucená rodina

V hlubokém zármutku oznamujeme,
že v sobotu 8. srpna 2009
nás nečekaně opustil

MVDr. David Tydlitát, Ph.D.

Zemřel ve věku 35 let

Poslední rozloučení se konalo v úterý 18. srpna 2009 v 15.30 hodin
v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ulice 1