Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úmrtí: MVDr. Jiří Adámek; MVDr. Miroslav Bohdanecký; MVDr. Ludvík Homola; MVDr. Petr Brandejs

  SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 9. ledna 2009 navždy opustil ve věku 76 let náš milovaný manžel, otec, dědeček a strýc, pan

MVDr. Jiří Adámek

Rozloučení se konalo v pátek 16. ledna 2009 ve 12.00 hodin v kostele sv. Jana a Pavla v Místku.

Zarmoucená rodina

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj oznamuje, že dne 24. ledna 2009 zemřel po krátké nemoci ve věku nedožitých 82 let pan

MVDr. Miroslav Bohdanecký

bývalý ředitel Okresní veterinární správy Český Krumlov

Rozloučení se konalo ve čtvrtek dne 29. ledna 2009 v 11.00 hodin v obřadní síni na hřbitově v Českém Krumlově v kruhu rodinném.

Čest jeho památce.

Se zármutkem oznamujeme všem smutnou zprávu, že nás navždy opustil pan

MVDr. Ludvík Homola

Zemřel dne 12. listopadu 2008 ve věku nedožitých 67 let.

Poslední rozloučení se konalo ve čtvrtek 20. listopadu 2008 v 11.00 hodin ve smuteční obřadní síni krematoria v Jindřichově Hradci.

Zarmoucená rodina

S nevýslovným žalem v srdcích oznamujeme všem, že nás navždy opustil laskavý člověk, který tak rád pomáhal druhým

MVDr. Petr Brandejs

Zemřel dne 10. února 2009 ve věku 57 let.

Poslední rozloučení se konalo v pondělí 16. února 2009 ve 14.30 hodin v Husově sboru CČSH v Novém Městě nad Metují.

Zarmoucená rodina