Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úmrtí: MVDr. Jiří Burdych

  SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil

pan

MVDr. Jiří Burdych

Odešel náhle v pátek 14. května 2010 ve věku 78 let
Smuteční rozloučení se konalo v sobotu 22. května 2010 ve 14.00 hod. v kostele sv. Petra a Pavla v Jirnech.
truchlící rodina