Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úmrtí: MVDr. Josef Bašta; MVDr. Jura Kučera; MVDr. Hana Vomočilová

  SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil pan

MVDr. Josef Bašta

Zemřel náhle v neděli 23. srpna 2009 ve věku 79 let

Poslední rozloučení se konalo v pátek dne 28. srpna 2009 v obřadní síni poděbradského hřbitova.

Zarmoucená rodina

S bolestí v srdci oznamujeme všem známým smutnou zprávu, že nás navždy opustil

MVDr. Jura Kučera

(narozen ve Vlčnově 8. 4. 1936, absolvent školy v r . 1966)

Zemřel náhle 7. 9. 2009 po dlouhé těžké nemoci ve věku 73 let v Děčíně. S láskou vzpomínáme.

Zarmoucená rodina

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustila naše milovaná a drahá dcera, sestra, teta, vnučka a přítelkyně, slečna

MVDr. Hana Vomočilová

Zesnula tragicky dne 11. září 2009 ve věku 26 let Poslední rozloučení se konalo dne 23. září 2009 ve 14.00 hod. na hřbitově v Milíkově.

Zarmoucená rodina