Komora veterinárních lékařů České republiky

Úmrtí – MVDr. Josef Ochotský

Společenská rubrika

Se zármutkem oznamujeme, že po dlouhé a těžké nemoci zemřel

dne 29. 7. 2007 ve věku 58 let

Pan MVDr. Josef Ochotský

S úctou vzpomínají členové představenstva KVL ČR

Komora veterinárních lékařů České republiky