Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úmrtí – MVDr. Josef Ochotský

Společenská rubrika

Se zármutkem oznamujeme, že po dlouhé a těžké nemoci zemřel

dne 29. 7. 2007 ve věku 58 let

Pan MVDr. Josef Ochotský

S úctou vzpomínají členové představenstva KVL ČR

Komora veterinárních lékařů České republiky