Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úmrtí – MVDr. Kateřina Vondráková PhD.

Společenská rubrika

S bolestí v srdci oznamujeme, že ve čtvrtek dne 16. Srpna 2007

nečekaně zemřela ve věku 29 let

MVDr. Kateřina Vondráková PhD.

S úctou vzpomínají členové představenstva a promující ročník 2002