Komora veterinárních lékařů České republiky

Úmrtí – MVDr. Kateřina Vondráková PhD.

Společenská rubrika

S bolestí v srdci oznamujeme, že ve čtvrtek dne 16. Srpna 2007

nečekaně zemřela ve věku 29 let

MVDr. Kateřina Vondráková PhD.

S úctou vzpomínají členové představenstva a promující ročník 2002

Komora veterinárních lékařů České republiky