Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úmrtí: MVDr. Květoslav Hašl; MVDr. Josef Tyšer

Společenská rubrika

MVDr. Květoslav Hašl z Lipové, člen KVL ČR v letech

1990 – 2004, zemřel 6. srpna 2006

ve věku 68 let.

MVDr. Josef Tyšer z Jedomělic zemřel 31. srpna 2006

ve věku 76 let.