Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úmrtí: MVDr. Lubomír Beneš

  SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 2. 12. 2009 zemřel kolega

MVDr. Lubomír Beneš,

nar. 1957, absolventský ročník
VŠV 1984, dlouholetý pracovník
ÚSKVL Brno. Pohřeb se konal
12. 12. 2008 ve 14.45 v Brně
v krematoriu na Jihlavské.
Čest jeho památce
Spolužáci