Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úmrtí: MVDr. Miroslav Orsovy

  SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
O Z N Á M E N Í

dne 30. října 2010 zemřel ve věku 65 let

pan

MVDr. Miroslav Orsovy

bydlištěm v La Sarre, Kanada – provincie Quebeck.

Smuteční obřad proběhl v rodinném kruhu.