Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úmrtí: MVDr. Pavel Psota; MVDr. Zdeněk Kroupa

Společenská rubrika

ÚMRTÍ

MVDr. Pavel Psota, zemřel v Brně po delší nemoci 23. srpna 2006. Působil jako zástupce ředitele Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně-Medlánkách a současně jako vedoucí inspekční sekce. Studium na VŠV dokončil v roce 1982. Přestože se dožil jen 49 let, vypracoval se na předního znalce oboru v době, kdy se měnila struktura produkce veterinárních léčiv a biopreparátů. Získal všeobecný respekt a uznání. Významně se podílel např. na standardizaci ELISA souprav k diagnostice leukózy skotu a velkým dílem přispíval k tomu, aby měl ústav vždy dobré jméno a pověst. Jeho odborná činnost zůstane navždy spojena s vybudováním systému inspekčních aktivit ÚSKVBL. Předčasný odchod MVDr. Psoty je citelnou a velkou ztrátou pro celý obor.

Po krátké a těžké nemoci zemřel MVDr. Zdeněk Kroupa ve středu 11. října 2006 ve věku 55 let. Se zesnulým se rozloučila rodina i přátelé v Ledenicích v pátek 20. října 2006.