Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úmrtí: MVDr. Rudolf Chmela; MVDr. Ladislav Lepka; MVDr. Vladimír Poledna

  SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
S bolestí v srdci oznamujeme, že dne 27. března 2010

zemřel ve věku 62 let

pan

MVDr. Rudolf Chmela

Za pozůstalé:
manželka s rodinou a ostatní příbuzenstvo

Oznamujeme všem přátelům a známým,

že nás náhle opustil ve věku 58 let

pan

MVDr. Ladislav Lepka

Zemřel tragicky dne 12. března 2010

Za pozůstalé:
syn Jiří a syn Ladislav

S bolestí v srdci oznamujeme,

že dne 13. dubna 2010 zemřel ve věku 88 let

pan

MVDr. Vladimír Poledna

Poslední rozloučení se konalo v neděli dne 18. dubna 2010 ve 14.00 hodin v Husově sboru církve československé ve Velkém Týnci a poté na místním hřbitově

truchlící rodina

Jménem rodiny: Libuše, Vladimír a Lenka, děti