Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úmrtí – MVDr. Vladimír Konečný

Společenská rubrika

Se zármutkem oznamujeme, že po krátké nemoci zemřel

dne 9. 6. 2007 ve veku 63 let

pan MVDr. Vladimír Konečný

S úctou vzpomínají členové představenstva KVL ČR,

členové OS KVL ČR Třebíč.