Komora veterinárních lékařů České republiky

Úmrtí – MVDr. Vladimír Konečný

Společenská rubrika

Se zármutkem oznamujeme, že po krátké nemoci zemřel

dne 9. 6. 2007 ve veku 63 let

pan MVDr. Vladimír Konečný

S úctou vzpomínají členové představenstva KVL ČR,

členové OS KVL ČR Třebíč.

Komora veterinárních lékařů České republiky