Komora veterinárních lékařů České republiky

Úmrtí – MVDr. Vlastimil Mlýnek

Společenská rubrika

Se zármutkem oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil pan

MVDr. Vlastimil Mlýnek

Zemřel po těžké nemoci dne 6. ledna 2008 ve věku nedožitých 52 let.
S úctou vzpomínají členové představenstva.

Komora veterinárních lékařů České republiky