Komora veterinárních lékařů České republiky

Úmrtí – prof. MVDr. Bohumil Ševčík, DrSc.

Společenská rubrika

Se zármutkem oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil pan

prof. MVDr. Bohumil Ševčík, DrSc.

Zesnul v pátek dne 30. listopadu 2007 ve věku 75 let.

Komora veterinárních lékařů České republiky