Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úmrtí – prof. MVDr. Bohumil Ševčík, DrSc.

Společenská rubrika

Se zármutkem oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil pan

prof. MVDr. Bohumil Ševčík, DrSc.

Zesnul v pátek dne 30. listopadu 2007 ve věku 75 let.