Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úmrtí: prof. MVDr. Heřman Kříž, CSc.; MVDr. Milan Roubal

  SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V tichém zármutku oznamujeme,
že dne 16. září 2010 zemřel po krátké těžké nemoci
ve věku 76 let

pan

prof. MVDr. Heřman Kříž, CSc.

Poslední rozloučení se konalo v pátek 24. září 2010 ve 14.00 hodin
ve smuteční obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ulice

Zarmoucená rodina

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PLZEŇSKÝ KRAJ

oznamuje, že v úterý 5. října 2010 zemřel
ve věku nedožitých 82 let

pan

MVDr. Milan Roubal
dlouholetý ředitel OVS Domažlice

Poslední rozloučení se zesnulým se konalo v úterý 12. 10. 2010 ve 14.00 hodin ve smuteční síni na městském hřbitově v Domažlicích.

Čest jeho památce.