Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úmrtí: prof. MVDr. Hugo Černý, DrSc.; prof. MVDr. Rudolf Böhm, CSc.

Společenská rubrika

Se zármutkem oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás navždy opustil pan

prof. MVDr. Hugo Černý, DrSc.

Dlouholetý učitel anatomie a proděkan VFU – FVHE
zemřel 6. 3. 2008 ve věku 67 let

Se zármutkem oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás navždy opustil pan

prof. MVDr. Rudolf Böhm, CSc.

Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 21. 3. 2008 ve věku 83 let.
Poslední rozloučení se konalo 28. 3. 2008
v obřadní síni krematoria v Brně.

Komora veterinárních lékařů České republiky