Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úmrtí: Prof. MVDr. Jaroslav Surynek, DrSc.

  SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

S bolestí v srdci oznamujeme všem smutnou zprávu,
že nás navždy opustil

Prof. MVDr. Jaroslav Surynek, DrSc.

Vychodilova 20, 616 00 Brno

Zemřel po krátké nemoci dne 17. října 2008 ve věku 79 let.
Na přání zesnulého se kremace konala v tichosti bez obřadu.