Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Únorové setkání členů OS Karlovy Vary

  Časopis Zvěrokruh 4/2019
     Informace - zprávy - výzvy


Jan Gargel

Činnost okresního sdružení v Karlových Varech

V únorových mrazech jsme se poprvé v roce 2019 setkali v restauraci Na Golfu v Sokolově. Než jsme však začali rokovat s KVS KVK, přivítali jsme nového člena v našem sdružení. Tím je malá Dorotka, která se narodila před čtyřmi měsíci kolegyni Dr. Novotné, přejeme jí hlavně zdraví.


 

Přivítali jsme kolegyně z KVS Dr. Zuzanu Cihlářovou a Dr. Karolínu Holou, které nás obeznámily s nákazovou situací v Karlovarském kraji. Nákazová situace je u nás více než dobrá. V roce 2018 bylo jedno podezření na brucelozu, které se nakonec nepotvrdilo.

V celorepublikovém měřítku byla zmíněna salmonela drůbeže a mor prasat, který se týkal pouze Zlínského kraje. Byli jsme upozorněni na hlášení o vzteklině za loňské pololetí. Probrány byly kontroly léčiv.MÍSTO KONÁNÍ BUDE OPĚT NA GOLFU V SOKOLOVĚ

Poté vystoupila Ing. Alžběta Jarolímková z fi rmy MSD Intervet, jejíž přednáška byla zaměřena na prevenci v chovech skotu pomocí vakcín z jejich portfolia.


Zmínila odběr vzorků bronchoalveolárních laváží. Dozvěděli jsme se o možnostech terapie intramamárními přípravky. Nabídla možnost proškolení personálu v podniku zemědělského družstva.

Projednali jsme rozpočet našeho sdružení na rok 2019 a dohodli se na dalším setkání 23. 5. tohoto roku. Místo konání bude opět Na Golfu v Sokolově, díky teplému počasí zde bude přítomen i trenér golfu a každý si tak může vyzkoušet tento nádherný a technicky náročný sport.

 

... momentky ze setkání ve Varech


Zápis z jednání OS KVL Karlovy Vary, konaného dne 14. 2. 2019

Program: Zahájení jednání.

Projednání rozpočtu na rok 2019.

Projednání čerpání slev na knihy v nakladatelství Medicus Veterinarius.

Přivítání nově narozeného potomka kolegyně MVDr. Novotné.

Projednání další schůze na 23. 5. 2019.

Jednání s KVS Karlovy Vary.

Přednáška Ing. Alžběty Jarolímkové- MSD Intevet s. r. o.

Jan Gargel