Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění chovatelským klubům

VŠEM CHOVATELSKÝM KLUBŮM ČMKU

Věnujte prosím pozornost následující informaci:

Z jednání revizní komise Komory veterinárních lékařů České republiky dne 18.5.2006 vyplynula nutnost seznámit chovatelské kluby se členy Komory veterinárních lékařů České republiky, kteří jsou oprávněni provádět posuzování DKK a DKL.

Vzhledem k množícím se stížnostem na nelegální posuzování DKK a DKL se revizní komise rozhodla rozeslat na chovatelské svazy aktuální seznam posuzovatelů DKK a DKL, aby se předešlo pochybnostem a aby byla možnost provést si kontrolu.

Tento seznam naleznete také na www stránkách Komory veterinárních lékařů ČR www.vetkom.cz v sekci “Veterináři”, oddíl “Posuzovatelé DKK a DKL”.

S pozdravem

Mgr. Daniel Rexa
Komora veterinárních lékařů České republiky

Komora veterinárních lékařů České republiky