Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění členům KVL ČR

  Pro praxi – Daňová poradna


Upozornění členům KVL ČR:

Vhledem k množství dotazů s daňovou tematikou na daňového poradce není možno pokračovat v dalším bezplatném poradenství členům KVL ČR, což bylo zveřejněno i v jednom z předchozích čísel Zvěrokruhu. Písemné dotazy na daňového poradce musí obsahovat identifi kaci tazatele, neměly by přesáhnout 50 řádků textu a písemné odpovědi budou zpoplatněny částkou 500 Kč přímo daňovému poradci Ing. Elisovi.