Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění Legislativní komise – právoplatnost voleb

UPOZORNĚNÍ LEGISLATIVNÍ KOMISE

Legislativní komise upozorňuje všechny členy Komory, že právoplatnost a tudíž definitivní výsledek korespondenčního hlasování schvaluje volební sněm, který dle § 12, odst. 4 písm. a) zákona č. 381/1991 Sb. o Komoře veterinárních lékařů ČR a § 6, odst. 7 Organizačního a jednacího řádu volí a odvolává tajnou volbou z řad členů Komory členy představenstva, revizní komise a čestné rady. Volba je tajná, neumožňuje tedy hlasovat v zastoupení: jeden účastník sněmu má pouze jeden (svůj) hlas.

MVDr. Martin Grym