Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Upozorněni Mediální komise na blížící se změnu legislativy

  Časopis Zvěrokruh 4/2019
     Informace - zprávy - výzvy


Mediální komise upozorňuje všechny kolegy, že od 1. ledna 2020 vejde v účinnost nové ustanovení § 4 novely veterinárního zákona, které říká, že:

Očkování psa proti vzteklině je platné pouze, pokud pes splňuje podmínky pro označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.

Povinnost označení psa vyplývající z tototo ustanovení je povinností chovatele:

Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifi kační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifi kačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.

Vyzýváme tímto všechny kolegy, aby o této nové zákonné povinnosti informovali své klienty a v předstihu jim nabízeli označení psů čipem.