Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění na anketu k volebnímu systému do orgánů KVL ČR

  Z činnosti komory

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme členy KVL ČR na

ANKETU

K VOLEBNÍMU SYSTÉMU

DO ORGÁNŮ KVL ČR,

která je zveřejněna

na webových stránkách KVL

(www.vetkom.cz)

a prosíme o její vyplnění.

Anketa bude ukončena

k 31. březnu 2013.

MVDr. Martin Grym, předseda LK