Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění pro předsedy OS KVL ČR – rozpočet 2019

Připomínáme, že do 30. 6. 2018 je podle Finančního řádu nutno poslat rozpočet jednotlivých okresních sdružení na rok 2019. Formulář najdete na webových stránkách KVL ČR https://www.vetkom.cz/informace-a-formulare/formulare-pro-cleny/.

Veškeré informace vám rád poskytnu.

Za EK
MVDr. Michal Vítek
tel.: 602 790 107
michaljosevitek@seznam.cz

Komora veterinárních lékařů České republiky