Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění pro veterinární lékaře

  Časopis Zvěrokruh 12/2015
     Společenská rubrika

Upozorňujeme veterinární lékaře, že někteří distributoři dodávají v rozporu s požadavky zákona 166/99 Sb. pasy pro psy, kočky a fretky přímo chovatelům, a tyto pasy do registru KVL přiřazují jednotlivým veterinárním lékařům bez jejich vědomí a souhlasu.

Revizní komise vyzývá kolegy, aby si v registru pasů KVL ověřili, zda jim přidělené pasy byly skutečně jimi objednané a nakoupené a aby případné nesrovnalosti nahlásili revizní komisi.

Podle § 4b odst. 3 písm. a) zákona 166/99 Sb. je distributor pasů povinen dodávat pasy pouze schváleným veterinárním lékařům. Pokud chovatel požádá veterinárního lékaře o vystavení jím přineseného pasu, který si veterinární lékař sám neobjednal, doporučuje revizní komise takový požadavek odmítnout, pas okopírovat a nahlásit revizní komisi.