Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění Revizní komise – Falešné razítko

Upozornění Revizní komise

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj v souvislosti s kontrolou provedenou v chovné stanici psů zjistila, že ve více chovných stanicích bylo k potvrzení tetování, a nejméně v jednom případě k potvrzení vakcinace psa, použito razítko 2985, MVDr. JANA HÁJKOVÁ, VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA, 378 25 DEŠTNÁ 14.

Revizní komise sděluje, že v evidenci KVL ČR pod registračním číslem 2985 není a ani nikdy nebyla registrována MVDr. Jana Hájková, Deštná 14, 378 25 Deštná.

Veterinární osvědčení či potvrzení opatřená tímto razítkem nelze považovat za platná. Žádáme veterinární lékaře, aby v případě zjištění jakýchkoli veterinárních listin opatřených tímto razítkem takovou listinu pokud možno zabavili (nebo alespoň okopírovali) a odeslali na sekretariát KVL k rukám Revizní komise, a pomohli tak zabránit dalšímu možnému zneužívání tohoto razítka.

Obr.: Otisk inkriminovaného razítka: