Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění Revizní komise KVL ČR pro budoucí chovatele zvířat

Veterinární lékaři stále setkávají se zklamanými chovateli, kteří si nedávno koupili štěně, a vzápětí zjistili, že je štěně nemocné nebo jinak postižené.

Revizní komise Komory veterinárních lékařů ČR proto upozorňuje budoucí chovatele zvířat, aby si u kupovaných štěňat všímali mimo jiné i způsobu potvrzení očkování.

V očkovacím průkazu by mělo být uvedeno datum vakcinace, nalepená vakcinační nálepka nebo rukou vypsaný název vakcíny a číslo šarže, a razítko veterinárního lékaře. Na razítku musí být povinně uvedeno alespoň jméno, příjmení, titul a registrační číslo Komory veterinárních lékařů. V seznamu veterinárních lékařů na portále www.vetkom.cz si pak lze ověřit, zde je daný veterinární lékař v seznamu veterinárních lékařů oprávněných k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti.

Uvedený obrázek ilustruje nesprávně potvrzenou vakcinaci, ze které není vůbec patrné, kým byla vakcinace provedena a zda se jedná o veterinárního lékaře. U štěněte s pochybně vystaveným potvrzením očkování není záruka, že vakcinace byla provedena správně, že bylo štěně veterinárním lékařem řádně vyšetřeno, anebo že veterinárního lékaře vůbec někdy navštívilo.