Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění RK – falešná razítka

  Časopis Zvěrokruh 12/2018
     Informace - zprávy - výzvy
Upozornění RK

– falešná razítka–

Komora veterinárních lékařů ČR neeviduje veterinární lékaře, jejichž identifikační údaje jsou uvedeny na následujících otiscích razítek z očkovacích průkazů. Existuje důvodné podezření, že tato potvrzení vakcinací spolu souvisejí a věc prošetřuje kriminální policie.

Žádáme veterinární lékaře, kteří se setkali s těmito či obdobnými vzory razítka v očkovacím průkaze, aby takový očkovací průkaz zajistili a zaslali na adresu revizní komise, KVL ČR, Novoměstská 2, 621 00 Brno-Řečkovice. Tyto důkazní materiály budou vzápětí poskytnuty policii k dalšímu šetření.

Při každém zaslání podezřelého veterinárního potvrzení je nezbytně nutné uvést veškeré dostupné údaje, zejména jméno a bydliště chovatele zvířete, a pokud možno i informaci, odkud zvíře vybavené takovým veterinárním potvrzením získal. Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o podezření z páchání nezákonné činnosti, které je postupováno orgánům zákonem zmocněným k prošetřování takových podezření, není zde nutný souhlas k poskytnutí osobních údajů podle GDPR.

Komora veterinárních lékařů České republiky