Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění RK – zneužití označení „specialista“

  Časopis Zvěrokruh 2/2019
     Pro praxi
Upozornění RK

– zneužití označení „specialista“–

Revizní komise se setkává s podněty a dotazy veterinárních lékařů, kteří poukazují na časté zneužívání označení specialista u těch veterinárních lékařů, kteří nejsou vedeni v příslušném seznamu specialistů Komory.

Podle platného ustanovení §7 odst. 2 písm. e) Profesního řádu smí používat označení specialista pouze lékař, který v tomto směru splnil podmínky stanovené Vzdělávacím řádem KVL a jeho pracoviště poté může být označováno jako specializované.

RK upozorňuje, že zneužívání či neoprávněné užívání označení „specialista“ nebo „specializované pracoviště“ může být posuzováno jako disciplinární delikt podle § 17 zákona 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů.