Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

UPOZORNĚNÍ

Žádáme členy, aby v souladu s platným zněním Organizačního a jednacího řádu KVL ČR („… Každý veterinární lékař zapsaný v seznamu členů KVL ČR je povinen přihlásit se do toho okresního sdružení, v jehož územní působnosti vykonává veterinární léčebnou a preventivní činnost …“) a Profesního řádu KVL ČR („… v případě pravidelného výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti na území více okresů, přihlásit se do toho sdružení, v jehož územní působnosti praxe převažuje …“) kontaktovali předsedy okresních sdružení KVL ČR v regionech, v kterých vykonávají veterinární činnost.