Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úřední deska

Archiv úřední desky

Ztráta pracovního NTB – MVDr. Lenka Vanyoóvá

Revizní komise sděluje, že obdržela upozornění MVDr. Vanyoóvé na ztrátu jejího notebooku, obsahující databázi zdravotní dokumentace její kliniky.

Falešné razítko – MVDr. Jiří Beneš

Upozornění Revizní komise Tento vzor razítka neodpovídá vzoru, který používá MVDr. Jiří Beneš, reg. č. KVL ČR 816, a rovněž podpis […]

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Trumpeš

Upozornění Revizní komise Tento vzor razítka neodpovídá vzoru, který od roku 2015 používá MVDr. Vladimír Trumpeš, reg. č. KVL ČR […]

Upozornění USKVBL – výskyt padělku veterinárního léčivého přípravku Seresto

Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv byla doručena informace o výskytu padělku veterinárního léčivého přípravku Seresto 4,50 g + 2,03 g Halsband für Hunde > 8 kg a veterinárního léčivého přípravku Seresto 1,25 g + 0,56 g Halsband für Katzen.

Upozornění na možný výskyt API

Dne 17.4.2020 byla systémem rychlého varování doručena Informace polské národní autority o chybějícím kontejneru (15 kg) Clindamycin phosphate(APl), šarže P-191102B dodané výrobcem léčivých látek Zhejlang Tíantai Pharmaceutical Co., Ltd., Čína.

Upozornění USKVBL – výskyt padělku veterinárního léčivého přípravku Micotil

Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv byla doručena informace o výskytu padělku veterinárního léčivého přípravku Micotil 300 mg/ml solution for injection, číslo šarže ZN 1463TR, datum exspirace 30/11/2020.

Falzifikát veterinárního receptu – MVDr. Karel Malina

Upozornění Revizní komise Revizní komise KVL ČR upozorňuje na falzum veterinárního receptu, domněle vystaveného MVDr. Karlem Malinou. Matrika KVL ČR […]

Falzifikát veterinárního receptu – MVDr. Radovan Šmíd

Revizní komise KVL ČR upozorňuje na falzum veterinárního receptu, domněle vystaveného MVDr. Radovanem Šmídem.

Falzifikáty lékařských zpráv MVDr. Michala Fiedlera EMSAVM (Cardiology)

Upozornění Revizní komise Revizní komise upozorňuje na falzifikáty lékařských zpráv MVDr. Michala Fiedlera EMSAVM (Cardiology), které byly zachyceny v terénu, […]

Falešné razítko – MVDr. Jan Novotný

Upozornění Revizní komise KVL ČR neeviduje veterinárního lékaře, jehož identifikace odpovídá údajům na vzoru následujícího razítka:

Falešné razítko – MVDr. Pavlína Novotná

Upozornění RK KVL ČR neeviduje veterinární lékařku, jejíž identifikace odpovídá údajům na vzoru následujícího razítka:

Falešná razítka – MVDr. Petr Novák (č. KVL 8151), MVDr. Anna Mrázová (č. KVL 5470), MVDr. Peter Nováčik, MVDr. Jan Malátek (č. KVL 2054)

Revizní komise ČR obdržela od různých veterinárních lékařů jako podnět k prošetření několik očkovacích průkazů, v nichž byla vakcinace nově zakoupeného štěněte potvrzena razítkem neexistujícího veterinárního lékaře.