Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úřední deska

Archiv úřední desky

Falešné razítko – MVDr. Michal Pospíšil

Upozornění Revizní komise Tento vzor razítka neodpovídá vzoru, který používá MVDr. Michal Pospíšil, reg. č. KVL ČR 3466 a veškerá veterinární potvrzení […]

Veřejná vyhláška – Oznámení o možnosti převzít písemnost – MVDr. Roy Rosen

Sp. zn. 1725/2021          V Brně dne 6. 1. 2022

Komora veterinárních lékařů České republiky jako samosprávná stavovská organizace sdružující veterinární lékaře, na kterou byla na základě ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 381/1991 Sb.,

Pátrání po pachateli násilného trestného činu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

byli jsme požádáni o rozeslání informace “Pátrání po pachateli násilného trestného činu” na území Prahy.

Falešné razítko – Jan Mayer

Revizní komise Komory veterinárních lékařů ČR sděluje, že matrika KVL ČR neeviduje žádnou osobu vystupující pod jménem Jan Mayer

Falešný recept – MVDr. Petr Čáp

Upozornění Revizní komise Revizní komise Komory veterinárních lékařů ČR sděluje, že KVL ČR neeviduje žádnou osobu vystupující pod jménem MVDr. […]