Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení okresního shromáždění OS KVL Praha–město

  Z činnosti komory

Okresní shromáždění OS KVL Praha–město přijalo dne 15. 10. 2013 toto usnesení:

OS KVL Praha–město doporučuje sněmu KVL ČR , aby nepřijímal preskripční řád v předloženém či v jiném znění.

Za OS KVL Praha–město

MVDr. Katka Sviták Novozámská, předsedkyně