Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení OS Nový Jičín

  Z REDAKČNÍ POŠTY

Spověřením nového předsedy OS KVL Nový Jičín MVDr. Zbyňka Konvičky vám posílám usnesení z jednání shromáždění OS KVL Nový Jičín. Členové žádají o zveřejnění v květnovém čísle (došlo po uzávěrce, kvůli nedostatku místa nebylo možné v květnovém čísle zveřejnit – pozn. red.).

Usnesení:

  1. Shromáždění zvolilo nový výbor OS KVL NJ. Novým předsedou byl výborem zvolen MVDr. Zbyněk Konvička.
  2. Shromáždění vzalo na vědomí současný stav u jednotlivých veterinárních lékařů. V současné době distribuce v okrese probíhá přímo veterinárním lékařem. Tlak na veterinární lékaře vytváří Biopharm, s. r. o., aby uzavírali s nimi a zemědělskými podniky trojdohody.
  3. Shromáždění žádá KVL o návštěvu shromáždění OS KVL ostatních okresů a následné zveřejnění distribuce v těchto okresech.
  4. Shromáždění žádá KVL o medializaci dané problematiky s důrazem na ochranu zdraví lidí.
  5. Shromáždění žádá KVL o zavedení povinnosti okamžitého hlášení veterinárním lékařům, popř. distribučním firmám o způsobu distribuce veterinárních receptů a tzv. trojdohody.
  6. Shromáždění žádá KVL o zveřejnění tohoto usnesení ve Zvěrokruhu.
  7. Shromáždění žádá KVL o informaci členů prostřednictvím e-mailů.
  8. Shromáždění odsoudilo trojdohody za neetické, využívající mezer zákona, shledává je ve svém důsledku za neplatné, protože veterinární lékař ji uzavírá v tísni, jelikož nemá jinou volbu!
  9. Shromáždění žádá KVL, aby neplýtvala finančními prostředky na služební cesty, dárky, sponzorské dary a jiné záležitosti, které členům nic pozitivního nepřináší, ale aby peníze členů věnovala na ochranu jejich práv a zájmů, tedy investovat na dobré právníky, kteří budou hájit oprávněné zájmy členů KVL a výrazně obhajovat veterinární službu jako celek z nezbytných článků zdraví lidí.
 
MVDr. Zbyněk Konvička