Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení XII. sněmu Komory – 14.11.2003

Usnesení XII. sněmu Komory

3. Zpráva mandátové komise (prot. 1) schváleno

5. Projednání a schválení návrhu na doplnění jednacího programu dr. Vítka (prot. 6) neschváleno

6. Projednání a schválení protinávrhu změny organizačního a jednacího řádu dr. Špručka (prot. 7) neschváleno

6. Návrh představenstva změny organizačního a jednacího řádu (prot. 8) neschváleno

7. Změna volebního řádu (prot. 9) schváleno

8.b) Schválení právoplatnosti korespondenčních voleb (prot. 10) schváleno

9. Zpráva představenstva o činnosti představenstva a Komory do sněmu 2002 (prot. 11) schváleno

10. Zpráva představenstva o hospodaření Komory za rok 2001 (prot. 12) účet. uzávěrka schváleno

11. Zpráva představenstva o hospodaření Komory za rok 2002 (prot. 13) schváleno

12. Účetní uzávěrka za rok 2002 (prot. 14) schváleno

13. Projednání a schválení zprávy o hospodaření a rozpočtu za rok 2003 (prot. 15) schváleno

14. Projednání a schválení návrhu rozpočtu Komory na rok 2004 (prot. 16) schváleno

15. Zpráva revizní komise o činnosti RK (prot. 17) neschváleno

16. Zpráva čestné rady o činnosti ČR (prot. 18) schváleno

17a) Projednání a schválení návrhu změn disciplinárního řádu (prot. 19) schváleno

17b) Projednání a schválení návrhu změn profesního řádu (prot. 20) schváleno

17c) Projednání schválení směrnice pro posuzovatele DKK skup. autorů (prot. 21) schváleno

Hradec Králové 14. 11. 2003

MVDr. Jan Bernardy
MVDr. Lubomír Borkovec
MVDr. Jindřich Konečný