Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení XXI. Sněmu Komory veterinárních lékařů České republiky ze dne 19. 5. 2012

  Z činnosti komory – Ozvěny ze sněmu

Sněm KVL schvaluje:

1. volbu mandátové a návrhové komise ve složení (Dr. Ruml, Dr. Meloun, Dr. Slabý), (Dr. Opršal, Dr. Zemánková, Dr. Treu)

2. volbu zapisovatele (Mgr. Jašek) a ověřovatele zápisu (Dr. Frank, Dr. Hošek)

3. zařazení nového bodu programu ODVOLÁNÍ NĚKTERÝCH ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

4. návrh Dr. Matušiny na POSTGRADUÁLNÍ PRAXI ABSOLVENTŮ v délce 24 měsíců s odkladem po sněmu 2013

5. návrh Dr. Kučery na ZMĚNU PROFESNÍHO ŘÁDU

6. návrh Dr. Rychlíka na ZMĚNU VNITŘNÍHO PŘEDPISU O ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA OKRESNÍ SDRUŽENÍ

7. návrh na změnu § 3 příspěvkového poplatkového řádu

8. návrh rozpočtu KVL ČR na rok 2013

9. zprávu REVIZNÍ KOMISE a zprávu ČESTNÉ RADY

10. protinávrh Dr. Hlavové na uspořádání mimořádných voleb

Sněm KVL neschválil:

1. účetní závěrku za rok 2011

2. zprávu představenstva (jednotlivých pracovních komisí)

3. návrh Dr. Vítka na přípravu legislativně průchodných absolventských praxí

4. pozměňovací návrh Dr. Mráčka – vypuštění stravného

5. návrh Dr. Rychlíka na změnu vnitřního předpisu o výplatě náhrad za ztrátu času

6. návrh OS Praha na změnu vnitřního předpisu o registraci PET pasu

7. zprávu prezidenta KVL ČR

8. protinávrh Dr. Hoška na ukončení procesu odvolání některých členů představenstva

Ve Frymburku dne 19. května 2012

MVDr. Radovan Opršal,
MVDr. Mirko Treu,
MVDr. Miluše Zemánková