Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení XXII. sněmu Komory veterinárních lékařů České republiky

  Z činnosti komory

konaného dne 30. listopadu 2013 v Seči v hotelu Jezerka

Sněm schválil:

1.
volbu mandátové komise ve složení: MVDr. Petr Falta, MVDr. Blanka Karešová, MVDr. Petr Matušina
2.
volbu návrhové komise ve složení: MVDr. Zdeněk Andreas, MVDr. František Roučka, MVDr. Jana Součková
3.
volbu ověřovatele zápisu (MVDr. Jaroslav Kučera a MVDr. Pavel Raška) a volbu zapisovatele (Mgr. Hynek Jašek)
4.
volbu volební komise ve složení: MVDr. Jaroslava Vondráčková, MVDr. Renata Popelářová, MVDr. Václav Hrabal, MVDr. Radek Opršal, MVDr. Josef Umlášek,
náhradníci: MVDr. Stanislav Kameník, MVDr. Lucie Musilová, MVDr. Ivo Dupal
5.
nový způsob hlasování účastníků sněmu pomocí elektronického hlasovacího zařízení
6.
návrh na doplnění zprávy představenstva o zprávu komise pro vytvoření závěrečné zprávy o rekonstrukci účetnictví KVL za rok 2002 a 2003
7.
zprávu prezidenta
8.
zprávu revizní komise
9.
zprávu čestné rady
10.
zprávu legislativní komise představenstva
11.
zprávu zahraniční komise představenstva
12.
předběžný hospodářský výsledek WVC 2013
13.
zprávu mediální komise představenstva
14.
zprávu vzdělávací komise představenstva
15.
zprávu ekonomické komise představenstva
16.
hospodářský výsledek za rok 2012
17.
kumulovaný hospodářský výsledek let 1991–2011
18.
zprávu komise pro vytvoření závěrečné zprávy o rekonstrukci účetnictví KVL za rok 2002 a 2003
19.
rozpočet na rok 2014 z 19. 11. 2013
20.
návrh změny organizačního a jednacího řádu vyjma ust. § 9
21.
doplnění profesního řádu o § 2 odst. 3 písm. k)
22.
návrh změny ust. § 7 odst. 3 písm. b) profesního řádu
23.
protinávrh změny ust. § 9 odst.1 písm. a) profesního řádu
24.
zrušení ust. § 9 odst. 1 písm. c) profesního řádu
25.
návrh změny ust. § 9 odst. 8 profesního řádu
26.
zařazení nového odst. § 9 profesního řádu
27.
zrušil ust. § 11 odst. 5 písm. c) a § 11 odst. 6 profesního řádu
28.
návrh na změnu odst. 3 písm. d) řádu pro udělování osvědčení
29.
návrh na změnu odst. 14 řádu pro udělování osvědčení o splnění podmínek pro výkon léčebné a preventivní činnosti
30.
návrhy změn předpisů o postupu při posuzování dysplazie loketních kloubů, kyčelních kloubů, posuzování luxace čéšky u psů, posuzování dědičných očních vad psů a koček

Sněm neschválil

1.
protinávrh použít pro rok 2014 rozpočet roku 2013
2.
protinávrh na schválení změny disciplinárního řádu vyjma ust. § 7 odst. 1, § 12 a § 13
3.
protinávrh na schválení změny disciplinárního řádu vyjma ust. § 7 odst. 1
4.
návrh změny disciplinárního řádu
5.
protinávrh na opětovné zařazení § 9 organizačního a jednacího řádu
6.
protinávrh na doplnění změny ust. § 7 odst. 3 písm. b) profesního řádu
7.
návrh na zrušení § 10 profesního řádu
8.
návrh změny § 13 profesního řádu
9.
protinávrh na doplnění odst. 3 d) řádu pro udělování osvědčení o splnění podmínek pro výkon léčebné a preventivní činnosti
10.
návrh na změnu předpisu o pravidlech pro výplaty náhrad za ztrátu času