Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení XXIII. sněmu Komory veterinárních lékařů České republiky, který se konal dne 22. listopadu 2014 v Hotelu Dvořák v Táboře

  Časopis Zvěrokruh 12/2014
     Z činnosti komory

Sněm KVL schválil:

 1. návrhovou komisi ve složení: Dr. Josef Umlášek, Dr. Miloš Urban a mandátovou komisi ve složení: Dr. Dušan Hrachovec a Dr. František Slimáček,

 2. zapisovatelem průběhu jednání Mgr. Hynka Jaška a ověřovateli zápisu Dr. Karla Daniela a Dr. Pavla Rašku,

 3. návrh na změnu programu jednání sněmu spočívající ve vypuštění návrhu na změnu Příspěvkového a poplatkového řádu,

 4. návrh na změnu pořadu jednání sněmu spočívající v předřazení bodu programu jednání “Nové sídlo sekretariátu KVL ČR” před bod “Volby do orgánů KVL ČR”,

 5. výsledky tajných voleb do orgánů komory,

 6. návrh Dr. Daniela: “Sněm ukládá představenstvu průběžně informovat členy KVL o času odpracovaném a účtovaném členy orgánů KVL za činnost pro KVL”,

 7. návrh Dr. Daniela: “Sněm zavazuje představenstvo k striktnímu dodržování rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol”,

 8. návrh Dr. Mráčka: “Sněm zavazuje představenstvo k hospodaření s vyrovnaným rozpočtem

 9. návrh Dr. Bernardyho: “Sněm zavazuje představenstvo, aby do návrhu novely zákona o KVL zapracovalo změnu §13 odst. 2 zákona o KVL v počtu členů představenstva z 16 až 21 členů na 5 až 21 členů”,

 10. návrh Dr. Šimaliakové: “Sněm ukládá představenstvu zveřejňovat veškeré příjmy členů orgánů KVL za činnost pro KVL”,

 11. možnost hlasovat o návrhu rozpočtu KVL na rok 2015 ve variantě s pronájmem sídla a nezvýšení členského příspěvku,

 12. návrh rozpočtu KVL na rok 2015 ve variantě s pronájmem sídla a nezvýšení členského příspěvku,

 13. zprávu prezidenta,

 14. návrh Dr. Borkovce: “Sněm pověřuje představenstvo, aby pokračovalo v jednání o změně zákona o KVL ve smyslu zachování nezávislosti veterinárního lékaře”,

 15. návrh Dr. Hlaváče st.: “Sněm pověřuje představenstvo, aby při jednání o změně zákona o KVL prosadilo úpravu, která zakazuje veterinárnímu lékaři, aby veterinární činnost vykonával jako zaměstnanec chovatele”,

 16. zprávu legislativní komise,

 17. zprávu zahraniční komise,

 18. zprávu mediální komise

 19. návrh Dr. Kučery: “Sněm zavazuje mediální komisi k realizaci výběrového řízení na dodavatele inovace www. stránek KVL”,

 20. zprávu vzdělávací komise,

 21. zpráva ekonomické komise a hospodářský výsledek KVL za rok 2013 a účetní závěrku za rok 2013,

 22. zprávu čestné rady,

 23. zprávu revizní komise,

 24. návrh na změnu Profesního řádu dle bodu 9 návrhu

 25. návrh na změnu Profesního řádu dle bodu 10 návrhu

 26. návrh na změnu Organizačního a jednacího řádu dle bodů 2 a 3 návrhu

 27. návrh na změnu Organizačního a jednacího řádu dle bodu 5 návrhu

 28. návrh na změnu ust. §7 odst. 4 Organizačního a jednacího řádu

 29. návrh na změnu ust. §12 odst. 6 Organizačního a jednacího řádu

 30. návrh na zrušení ust. §4 písm. b) Řádu pro udělovaní osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní péče

 31. návrh na změnu Disciplinárního řádu dle bodů 1-34 návrhu

 32. návrh na změnu Vnitřního předpisu o registraci petpasu dle bodů 1-12 návrhu

 33. návrh nového vnitřního předpisu o postupu při posuzování osteochondritis dissecans (OCD) ramenních kloubů u psů

 34. návrh nového vnitřního předpisu o postupu při posuzování spondylózy u psů

Sněm KVL neschválil:

 1. protinávrh Dr. Daniela k návrhu na koupi nemovitosti jako nového sídla sekretariátu KVL spočívající v delegování všech pravomocí k vyřešení problému s novým sídlem KVL včetně možností pronájmu nemovitosti, koupě nemovitosti nebo stavby nové nemovitosti na představenstvo,

 2. protinávrh Dr. Matušiny k návrhu na koupi nemovitosti jako nového sídla sekretariátu KVL spočívající v řešení nového sídla dočasným nájmem a následnou stavbou nemovitosti,

 3. návrh představenstva na koupi nemovitosti v Brně na ul. Palackého 161 jako nového sídla sekretariátu KVL,

 4. návrh Dr. Sosny: “Sněm zavazuje představenstvo, aby činilo kroky ke zlepšení vztahů mezi KVL a SVS a k tomu, aby min. jednou za dva měsíce jednalo s SVS”,

 5. návrh, aby představenstvo při jednání o změně zákona o KVL prosadilo úpravu, která z textu zákona vypustí pojem “čestná funkce”,

 6. návrh na změnu Profesního řádu dle bodu 1-8 návrhu

 7. návrh na změnu Organizačního a jednacího řádu dle bodu 1 návrhu

 8. návrh na změnu Organizačního a jednacího řádu dle bodů 4 návrhu

 9. návrh na změnu §1 odst. 2 písm c) Volebního řádu


V Táboře dne 22. 11. 2014

Zapisovatel: Mgr. Hynek Jašek
Návrhová komise: MVDr. Josef Umlášek
MVDr. Miloš Urban