Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvahy nad právě odevzdaným daňovým přiznáním

  PRO PRAXI – DAŇOVÁ PORADNA

Vsoučasné době má již naprostá většina podnikatelů odevzdáno svoje daňové přiznání k dani z příjmu, a pokud podnikají jako fyzické osoby, pak již pravděpodobně odevzdali i přehledy o povinných platbách sociálního a zdravotního pojištění. Není nezajímavé podívat se, kolik jsme toho zaplatili na daních a na povinném pojištění, které je vlastně rovněž daní, i když se tak netváří.

Porovnejme si tedy tyto platby v letech 2007, kdy platila ještě stará daňová pravidla, a 2008, který byl prvním rokem s novými daňovými pravidly tak, jak vyplývají z daňové reformy. Přitom budeme vycházet ze zjednodušeného předpokladu, že veterinární lékař podniká jako fyzická osoba, nemá žádného zaměstnance, není poživatelem starobního důchodu a uplatňuje pouze základní odčitatelnou položku od daně. Dosahuje ročních zdanitelných příjmů ve výši 2 miliony korun, proti nim realizuje daňově uznatelné výdaje (bez plateb sociálního a zdravotního pojištění) v částce 1,2 milionu korun a na sociálním a zdravotním pojištění uhradil v průběhu roku 150 tis. Kč. Jak se lišily jeho daňové povinnosti v roce 2007 oproti roku 2008?

Daň z příjmu fyzických osob

Rok 2007

Roční zdanitelné příjmy
2 000 000 Kč
Daňově uznatelné výdaje
1 200 000 Kč
Pojistné
150 000 Kč
Daňově uznatelné výdaje celkem
1 350 000 Kč
Základ daně
650 000 Kč
Daň z příjmu fyzických osob (progresivní zdanění)
163 228 Kč
Základní odpočet od daně
7 200 Kč
Konečná daň
156 028 Kč

Rok 2008

Roční zdanitelné příjmy
2 000 000 Kč
Daňově uznatelné výdaje
1 200 000 Kč
Pojistné (nedaňový výdaj)
150 000 Kč
Daňově uznatelné výdaje celkem
1 200 000 Kč
Základ daně
800 000 Kč
Daň z příjmu fyzických osob (jednotná sazba 15 %)
120 000 Kč
Základní odpočet od daně
24 840 Kč
Konečná daň
95 160 Kč
Úspora na dani proti roku 2007
60 868 Kč

Úvaha číslo 1

Tak to je opravdu úspora na dani, jak má vypadat.

Sociální pojištění

Rok 2007

Vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění

(50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji, tj. 650 000 : 2)
325 000 Kč
Sazba pro platbu sociálního pojištění
0,296
Pojistné (325 000 x 0,296)
96 200 Kč
Měsíční záloha
8 017 Kč


Rok 2008

Vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění

(50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji, tj. 800 000 : 2)
400 000 Kč
Sazba pro platbu sociálního pojištění
0,296
Pojistné (400 000 x 0,296)
118 400 Kč
Rozdíl (navýšení) proti roku 2007
22 400 Kč
Měsíční záloha (koeficient 0,292)
9 734 Kč

Úvaha číslo 2

To není možné, někde ve výpočtu jsem musel udělat chybu, i když, ať to přepočítávám, jak to přepočítávám, vychází to stále stejně. Bohužel je to dobře.

Zdravotní pojištění

Rok 2007

Vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojištění

(50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji, tj. 650 000 : 2)
325 000 Kč
Sazba pro platbu sociálního pojištění
0,135
Pojistné (325 000 x 0,135)
47 875 Kč
Měsíční záloha
3 990 Kč


Rok 2008

Vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojištění

(50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji, tj 800 000 : 2)
400 000 Kč
Sazba pro platbu sociálního pojištění
0,135
Pojistné (400 000 x 0,135)
54 000 Kč
Rozdíl (navýšení) proti roku 2007
6 125 Kč
Měsíční záloha
4 500 Kč

Úvaha číslo 3

Po tom, co jsem si spočítal sociální pojištění, mě to už ani nijak nepřekvapuje.

Konečné porovnání

Úspora na dani
60 868 Kč
Navýšení platby sociálního pojištění
22 400 Kč
Navýšení platby zdravotního pojištění
6 125 Kč
Konečná úspora finančních prostředků
32 343 Kč

Úvaha číslo 4 a závěr

Tak jsem přeci jenom něco uspořil, i když po výpočtu daně z příjmu jsem byl optimističtější, po výpočtu sociálního pojištění mě optimismus přešel, ale nakonec to přeci jen nedopadlo nejhůř.

 
Ing. František Elis,
daňový poradce