Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodní slovo ke slavnostnímu zahájení WVC – Ing. Jiří Hojer

 
  Zvěrokruh speciál k WVC 2013 – Praha

ředitel odboru živočišných komodit MZ

 

Vážené dámy a pánové,
vážení veterináři,

je mi velkou ctí, že vás mohu přivítat na tomto kongresu za české Ministerstvo zemědělství. Když jsem si připravoval slova, kterými bych popsal vztah a spolupráci našeho úřadu se zástupci vaší profese, dospěl jsem nakonec jen k jednomu slovu, které už tu bylo zmíněno při předchozích proslovech, dokonce i panem kardinálem Dukou. Budu tedy moci být stručný, ale snad zároveň i výstižný. Tím slovem je zodpovědnost. Jde možná o slovo trochu staromódní, ale myslím, že nejlépe vystihuje to, co očekávají lidští i zvířecí klienti od veterinářů, a naopak veterináři od svých klientů, přičemž lidé by měli k zodpovědnosti přistupovat vědoměji a aktivněji.

Zodpovědnost je nejdůležitějším jevem v každé z oblastí veterinární medicíny, kterými se bude zabývat i tento kongres, od tradiční problematiky zdraví zvířat, které je spojeno se zdravím veřejnosti, bezpečností potravin až po moderní otázky pohody zvířat a novodobé výzvy, jako je třeba zodpovědné užívání veterinárních léčiv ve vztahu k antimikrobiální rezistenci.

Mohu sdělit, že veterináři jsou jednou z nejzodpovědnějších skupin lidí, s nimiž jsem měl tu čest spolupracovat a chci za to i z tohoto místa poděkovat. Jsem si jist, že také díky tomu bude toto vaše setkání velmi užitečné a přínosné.

V neposlední řadě vám přeji co nejpříjemnější pobyt v naší zemi.

 

 
Záznam projevu Jiří Hojera na zahájení 31. Světového veterinárního kongresu 17. září 2013 (podle konceptu v angličtině na vyžádání informačního měsíčníku Komory veterinárních lékařů).