Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodní slovo ke slavnostnímu zahájení WVC – MVDr. Jan Bernardy

 
  Zvěrokruh speciál k WVC 2013 – Praha

prezident KVL ČR

 

Každý veterinář může mít svůj velký den!

Vážení kolegové,

jsem rád, že vidím tolik tváří, tolik veterinárních lékařů z celého světa kolem dokola. To mi napovídá, že jsme to asi dokázali. Když jsme před osmi lety podávali první přihlášku na pořádání Světového veterinárního kongresu do Prahy a nakonec jsme přes překážky naší kandidaturu obhájili a zvítězili, věděli jsme, že jsme si přidali spoustu práce. Nedovedli jsme si ale představit, jak moc. Byly také dny, kdy jsem si nebyl vůbec jistý, že můžeme uspět a kongres se bude konat. Ale vždycky jsem věřil, že bez inspirace ani všechno úsilí na světě nic nezmůže. Mezi námi, právě tady jsou lidé, kteří měli inspiraci na počátku a dál inspirovali nás všechny – dovolte mi jmenovat jednoho za všechny – Karela Daniela. Kromě inspirace ale bylo také drobné, každodenní úsilí.

Jak na straně Komory veterinárních lékařů, tak našeho partnera, společnosti Guarant; byla to celá řada lidí; paní Zuzana Šeps je zástupcem těch, kteří pracovali tvrdě a bezejmenně na přípravě konference. Bez nich by se nic z toho, co dnes zahajujeme, nestalo. A bez vás, kteří jste sem přišli a jste otevřeni novým poznatkům a jste připraveni je dál šířit po celém světě do míst, odkud přicházíte. A bez sponzorů, Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva zemědělství a farmaceutických společností, kteří dělají nejen z přestávek Kongresu živé tržiště. A samozřejmě, bez zvířat, která žijí s námi, vedle nás a pro nás, která nám poskytují potěchu, zábavu i obživu a udržují veterináře v pilné práce.

Anglické přísloví praví: Každý pes má svůj velký den! A nejen můj pes, který je tady se mnou a zažívá svou velkou chvíli; každý z vás občas zažije něco pěkného, každý veterinář může mít svůj velký den! Přeji vám inspirativní lektory, pozoruhodné přednášky a ať každý den kongresu je ve vašich vzpomínkách tím velkým dnem.

 
(Z projevu Dr. Jana Bernardyho
na zahájení 31. Světového veterinárního kongresu 17. září 2013)