Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – Ing. Lubomír Kerndl

Vážení čtenáři,

je zřejmě dosti neobvyklé, abych úvodník vašeho komorového časopisu psal já, který nemá s veterinární činností nic společného. Dostal jsem však tuto možnost od mediální komise jako zástupce firmy Amaprint-Kerndl, s.r.o., která doposud pro vás časopis Zvěrokruh realizovala a nyní vydává poslední číslo. Moje povídání proto bude pouze na téma časopis a jeho historie.

Naše firma byla u toho, když v roce 1994 časopis KVL vznikal. Představenstvo KVL si tehdy uvědomilo, že ke své prezentaci a také základní povinnosti – dostat informace ke svým členům – potřebuje časopis a vypsalo výběrové řízení na jeho realizaci. To řízení jsme tehdy vyhráli a dnes, s odstupem času, mohu říci i to, že naše nabídka se, jak jsem později zjistil, pohybovala kolem 2/3 ceny nabídek konkurenčních. V té době ještě fungovalo určité nadšení a zápal pro věc. Také díky tehdejší velmi aktivní prezidentce KVL paní doktorce Dvořákové a pracovnici sekretariátu paní Novosadové se nám podařilo ve velmi krátké době vyřešit základní problémy vzniku časopisu: grafickou podobu, materiál, rubriky, inzertní ceníky atd. atd! Přesto, že i naše firma k tomu přistupovala prestižně a použili jsme všech svých zkušeností, které jsme měli zejména z realizace několika regionálních novin, jež jsme v té době tiskli, měl i vznik časopisu svoje porodní bolesti. Ty se však podařilo společným úsilím vyřešit a následovalo několik klidných let spolupráce.

Pak si v roce 1999 pár šikulů řeklo, že si na KVL přivydělají. Zařídili vypsání nového výběrového řízení, ve kterém zvítězila – světe div se – předem propagovaná firma, a pustili se do práce. Výsledkem jejich hospodaření byla finanční ztráta KVL v řádu až šesti nul, nehledě k následným i soudním tahanicím, které zřejmě také něco stály. Po této finančně neúspěšné anabázi bylo dalším představenstvem KVL vypsáno nové výběrové řízení, ve kterém jsme byli opakovaně osloveni a opět zvítězili – mimochodem se stejnou nabídkou jako na úplném začátku v roce 1994. Po celou dobu vydávání vašeho časopisu se vedou diskuze o rentabilitě a ekonomičnosti jeho vydávání. Jako červená nit se lety táhne snaha o to, aby se veškeré náklady zaplatily z příjmů za inzerci. K tomu bych chtěl říci, že v letech, kdy jsme byli dodavatelem výhradně my, byla tato podmínka splněna. Pochopitelně bereme v úvahu pouze realizaci časopisu (ne provoz vlastní mediální komise – ta samozřejmě nedělá jen časopis). Jak mi sdělil jeden z členů MK, který si dal tu práci a zhodnotil s ekonomkou přehled hospodaření, byly některé roky pro KVL i ziskové. K tomu jsme přispěli i my jednou maličkostí. Naše fakturace za realizaci jednoho čísla časopisu včetně distribuce je v současnosti stejná jako jsme účtovali už v roce 1994. Myslím si, že všichni víte, kam se od té doby pohnuly ceny materiálů, energií atd. Snad je i z toho cítit to, jakým zákazníkem jste pro nás byli. Přesto je toto číslo časopisu posledním, které pro vás realizujeme. Ale cesty osudu jsou nevyzpytatelné…

Nechtěl bych, aby můj příspěvek vyzněl jen jako výlevy zhrzeného milence, ale na druhou stranu jsou mi některá rozhodnutí nepochopitelná. K nim patří i to poslední – vložit realizaci Zvěrokruhu do rukou vydavatele konkurenčního časopisu, se kterým jste se celá léta přetahovali o inzerenty a z jejichž peněz časopisy žijí.

Závěrem bych se vám chtěl omluvit za to, co jsme během těch několika roků spolupráce při výrobě časopisu nezvládli úplně stoprocentně.

Přeji upřímně vašemu časopisu mnoho úspěchů a dlouholetou existenci.

Ing. Lubomír Kerndl