Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – Jana Součková

Milí čtenáři,

mým dnešním úkolem je úvodník na téma “zhodnocení výročního sněmu Komory.” To mne trochu zaskočilo, protože něco málo o tématu najdete ode mne ještě i o pár stránek dále. Beru si tedy na pomoc trochu formálnosti, tím se pro tentokrát vyhnu “harlekýnovskému” ladění.

Připomínám těm, kterým nevyšlo se zúčastnit: v sobotu 14. 10. 2006 se v Kongresovém centru v Praze konal již XV. SNĚM Komory veterinárních lékařů České republiky.

Toto setkání proběhlo společně se Světovým kongresem WSAVA a výroční konferencí ČAVLMZ. Znamenalo to, že jste se mohli během sněmu pohybovat i v prostorách vystavovatelů kongresu.

Zaregistrovaných zúčastěných veterinárních lékařů bylo 149 a platných hlasů něco málo nad 160. Nemohu posoudit, zda je to málo či hodně, ale já čekala hojnější účast.

Mladší kolegové opět nepřekvapili: nezúčastnili se. Možná se po Kongresovém centru pohybovali, ale pouze v patře druhém, věnovaném malým zvířatům. Do čtvrtého se už nedostali, snad proto, že tam nevedou eskalátory a pěšky po schodech se jim nechtělo.

Sněmu se zúčastnila řada čestných hostů, například ústřední ředitel SVS MVDr. Milan Malena, rektor VFU Brno prof. MVDr. Vladimír Večerek, ministryně MVDr. Milena Vicenová, děkanka FVHE VFU Doc. MVDr. Lenka Vorlová a řada zahraničních kolegů, prezident slovenské komory MVDr. Ladislav Stodola a konečně i zahraniční hosté – zástupci maďarské a polské komory.

Sněm zahájil prezident MVDr. Karel Daniel přivítáním a státní hymnou a následovala jednotlivá vystoupení čestných hostů: Paní ministryně slíbila podporu veterinárnímu stavu, rektor Večerek slíbil spolupráci VFU s Komorou, ředitel SVS Malena slíbil ještě vylepšit dobré vztahy SVS a Komory. Také budeme stejně dobře spolupracovat i se slovenskou a polskou Komorou. A tak se nám, představenstvu, podle názoru všech čestných hostů, bude dobře vládnout.

Celým sněmem nás skvěle provedli dva moderátoři, Dr. Borkovec a Dr. Matušina. Po malé přestávce a velmi malém občerstvení následovaly zprávy jednotlivých komisí, které jste si mohli již přečíst v našem Zvěrokruhu, dále návrhy změn řádů, rozhodlo se o budoucnosti časopisu, schválil se rozpočet na rok 2007 a účetní uzávěrka 2005.

Paní Hanelová nás krátce seznámila s možnostmi pojištění a jednohlasně jsme odmítli veterinární bakaláře, trefně nazývané “bonsai veterináři”.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem zúčastněným kolegům, kteří neváhali přijít a znovu vyzývám ostatní, aby účast na sněmu nepodceňovali a příští rok na podzim si udělali volno na jedno sobotní odpoledne. Na sněmu se rozhoduje o nás všech a to by mělo nás mladé zajímat nejvíc.

Jana Součková