Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – Karel Daniel

PF 2007

Vážení kolegové,

přijměte, prosím, přání zdraví, klidu a pohody do roku 2007.

Já sám bych si přál, aby Komora sama, včetně jejího vedení, co nejméně znepříjemňovala život svým vlastním členům. V tomto smyslu mám především na mysli ambice dalších vymezování, regulací či usměrňování, které se – vesměs nadbytečně – snažíme občas klást sami sobě na bedra.

Jakoby nestačila všechna omezení a regulace, které přicházejí z vnějšku.

Začněme například komplikovanou lékovou či finanční a zaměstnaneckou legislativou, můžeme skončit třeba klasickým příkladem nešťastné poslední novely Zákoníku práce. Těžko můžeme doufat, že například nové vymezení pohotovostních služeb bude platit pouze pro zaměstnance ve zdravotním sektoru…

A to se nezmiňuji o požadavcích oblasti welfare, které jsou v našich poměrech opět vesměs velmi formální. Přitom v některých okolních zemích jsou daleko více akcentovány a přináší veterinárním praxím i chovatelům nemalé komplikace či ztrátu kompetitivních výhod ve vztahu ke zbytku světa.

Pro činnost v roce 2007 si jednotlivé pracovní komise představenstva KVL ČR určily své priority. Ty by měly v následujícím roce dát rámec pro další směřování Komory.

V oblasti ekonomické a provozní to bude pokračování v úspornějším trendu hospodaření, včetně regulované tvorby rezervy s definovaným cílem. V oblasti legislativní zase odhodlání členů legislativní komise napomoci disciplinárním procedurám vytvořením etického kodexu a minima správné veterinární praxe; stejně jako eliminace nepotřebných ustanovení současných řádů KVL ČR. Redakční rada soustředí své úsilí na nový způsob vydávání Zvěrokruhu, spojený se změnou nakladatele, změnou tváře časopisu. Doufejme, že také s rozjezdem elektronické podoby Zvěrokruhu. Prioritami zahraniční komise je pokračování aktivní participace v mezinárodních organizacích, ale také lepší využití tohoto “nákladného koníčka” především komunikací na domácí půdě. A to jak pro členy Komory, tak pro ostatní pracovní komise představenstva.

Vzdělávací oblast ponechávám úmyslně poslední. Vzdělávací komise představenstva se s vervou pustila do práce v roce 2006 a její agenda se enormně rozšířila. Od intenzívních formulací výhrad k bakalářskému programu na FVL VFU, přes vlastní organizaci vzdělávacích akcí pro členy Komory, přes snahu o regulaci působení učitelů klinických předmětů z VFU – nečlenů KVL ČR – v praxi vně alma mater, až po definování minimálních dovedností absolventa – potenciálního člena Komory. Ten vesměs přes rozsáhlé teoretické znalosti nedisponuje dovednostmi, které by zaručovaly jeho snadnou zaměstnatelnost, tedy úspěšný vstup do praxe ať již v ČR nebo v dalších členských zemích Evropské unie.

Jako priority pro činnost v roce 2007 si vzdělávací komise Komory stanovila systematické pokračování v organizaci tématických seminářů postgraduálního vzdělávání, oživení zájmu o specializace – já bych byl rád, kdyby toto oživení záviselo více na upřímné snaze členů vzdělávací komise, než na reálném zájmu zákazníků vyhledávat a zaplatit vyšší cenu, či zájmu kolegů odkazovat na vybraná referenční pracoviště. Otevřenou otázkou pro vzdělávací komisi i představenstvo zůstává měnící se názor na vymezení povinného nebo nepovinného – třeba silně doporučovaného, či podmíněně povinného – kontinuálního postgraduálního vzdělávání.

Je to hodně nebo je to málo pro jeden kalendářní rok? Uvidíme na konci roku 2007.

V Brně dne 18. 12. 2007

Karel Daniel, prezident KVL ČR