Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – Mgr. Kristýna Kuncová

  Úvodník

Milí členové Komory,

dovolte nám krátké představení. Jsme vaše nová PR agentura. Zvítězili jsme ve výběrovém řízení na dodavatele Public Relations služeb na následující rok. Bojovali jsme o vás jako lvi, protože spolupráce s KVL je otázkou prestiže. Je nám ctí, že s vámi budeme spolupracovat a budovat dobré jméno Komory u veřejnosti. Budeme fungovat jako vaši poradci a pomocníci pro vztahy s veřejností a klíčovými zájmovými skupinami následujících dvanáct měsíců.

AMI Communications je největší PR agentura v České republice, je také nejlépe oceňovaná v oborové soutěži Česká cena za PR. Od začátku července nahrazujeme předchozího dodavatele – agenturu Euro PR. Rovnýma nohama jsme skočili do mediální kauzy, kterou rozpoutala reportáž polské televize o dopování drůbeže antibiotiky. Sledujeme pro vás aktuální dění, posíláme výběr důležitých zpráv z médií a doporučujeme mediální komisi komunikační strategii a aktivity. Jsme tady od toho, abychom vám pomohli neutralizovat protivníky, najít vhodné spojence a především uspět v mediální realitě. Zabýváme se také nadbytkem čerstvých absolventů veterinárních fakult. Je zapotřebí sdělit mladým lidem, že deset procent absolventů veterinárních fakult končí na úřadech práce. Stejně jako vysvětlit chovatelům zvířat, že s kvalitou veterinární péče roste její cena.

Postupně se seznamujeme s tím, co vás trápí. Spolu se členy představenstva hledáme optimální řešení. Některé problémy jsou velmi vážné a potřebná pomoc nespočívá jen v PR, ale ve vyjednávání a politickém lobbingu – Public Aff airs.

Žijeme v turbulentní době, kde se situace mění velmi rychle. Média mají obrovskou moc a dokážou reputaci zlepšit, i zničit. Média mají ráda negativní informace, dramata a zajímavé příběhy. Když žádný problém není, umí si ho vytvořit. Každému subjektu hrozí, že média „rozmáznou“ nějaký problém. S krizovou komunikací máme hodně zkušeností, proto vám rádi pomůžeme ji zvládnout.

Média budou vždy na straně veřejnosti a veřejného zájmu. Pojďme se veřejnosti otevřít tím, že pro obyčejné lidi a jejich zvířata něco dobrého uděláme. O svých dobrých skutcích musíme dát médiím vědět. Věnujete se sponzoringu či charitě? Stačí málo – vyfotografovat předávání šeku charitativní organizaci a my snímek s informací pošleme do novin. Dělají to tak velké i střední fi rmy. Proč by touto cestou nemohlo jít profesní sdružení? Máte-li náměty nebo připomínky týkající se komunikace s médii, můžete se obrátit na mediální komisi nebo přímo na mě.

V budoucnu chceme vidět silnou Komoru, která má významný vliv na profesní prostředí i veřejnost. Komora má silné a respektované vedení, potřebujeme sjednotit síly a názory členů. Komora potřebuje vybudovat dobré vztahy s klíčovými institucemi, získat důvěru veřejnosti a zlepšit svůj mediální obraz.

Těšíme se na společné úspěchy!

 
Za tým AMI Communications, spol. s r. o.
Mgr. Kristýna Kuncová, Account Manager
kristyna.kuncova@amic.cz