Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Anna Šimaliaková

  Časopis Zvěrokruh 6/2018
     Úvodník


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

když mne mediální komise pověřila napsáním úvodníku, jakožto nově kooptovaného člena představenstva, byla jsem velmi potěšena. Jistě v tento čas mnozí spřádáte plány na nadcházející prázdniny, myšlenkami jste na dovolené a koumáte nad pracovními harmonogramy ambulancí a klinik, aby nijak nezvýhodňovaly toho či onoho při čerpání volna a nenakládaly příliš na ostatní.

Přesto vás prosím o aktivní účast v nadcházejících volbách. Mám na mysli hlavně kandidaturu nových členů i účast v hlasování. Do 22. června je nutno poslat návrhy kandidátů.

Kolegové, pokud chceme, aby se KVL rozvíjela a pracovala pro své členy, je nutná i vaše účast. Mnohé se za posledních pár let změnilo k lepšímu. Započalo kontinuální vzdělávání a nyní má vzdělávací komise za sebou skvělý kočičí seminář, na který slyším jen samé kladné ohlasy, a doufám, že se bude opakovat. Dostáváme mnoho návodů k „bezproblémovému“ chodu praxe (GDPR, odpady…). Ovšem je ještě mnoho co zlepšovat a přibližovat KVL k denní praxi nás všech.

Stáhněte si, prosím, formulář ke kandidatuře, jenž naleznete v sekci Zápisy z jednání na konci posledního zápisu volební komise, nechte si ho podepsat deseti kolegy a zašlete na adresu KVL.

Závěrem chci vzdát hold kolegovi MVDr. Milanu Dvořákovi, Ph.D., na jehož místě jsem se ocitla, a který byl mnohým z nás skvělým učitelem a výtečným chirurgem.

Anna Šimaliaková

Komora veterinárních lékařů České republiky