Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Jan Bernardy

  ÚVODNÍK

Vážené kolegyně a kolegové!

Jasnou nocí doznívající silvestrovský hlahol a odlesky ohňostrojů předznamenávají příchod jitra Nového roku, již dvacátého po pádu starého řádu. Náš obor je výjimečný, obrodil se jako jeden z prvních. Do té doby nesamostatně se živící veterináři dělili svůj produktivní čas na bezplatné ošetřování případů dnes již nevídaných a na vedení papírové evidence v několika opakujících se systémech. Případy se objevily nové či staré, ale nově manifestované, významně umenšené co do počtu, ale za úplatu, jen evidence přetrvala ze starých časů, sice nově manifestovaná, ale stále bez úplaty. Veterinární ordinace rozkvetly počtem i vnitřním vybavením, zkrásněly přítomností ženského živlu, do té doby nezřetelného. Terénní praxe se obohatily vozovým parkem a veterináři vůbec patří k té po zásluze spokojenější části populace. Domácích miláčků utěšeně přibývá a hospodářských zvířat ubývá, měnící se demografické složení veterinárního stavu odpovídá tomuto trendu feminizací oboru. Jaký tento rok bude, je ve hvězdách, jasně svítících silvestrovskou nocí; krize se šíří jako chřipka vnímavou populací. Zvířata o krizích nic nevědí a doufejme, že jim o krizi nikdo nic nepoví. Jsem si jist, že můj pes pozná zabarvení mého hlasu, spíše však nevěřím, že by chápal obsah slov. Ale pro jistotu – o krizi před ním zarytě mlčím, aby nenastaly psí časy. Při návštěvách poroden prasnic mlčím jako hrob, jeden nikdy neví, jaké časy by mohly nastat potom. My veterináři totiž máme obrovskou zodpovědnost. Jazyk za zuby a pohodový rok vám za představenstvo Komory přeje

 
MVDr. Jan Bernardy