Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Jan Bernardy

  Časopis Zvěrokruh 11/2014
     Úvodník

Vážené kolegyně a kolegové,

máme za sebou komunální volby a volby do některých volebních obvodů Senátu, před sebou vyhlášení výsledků voleb komorových. Voleb o nic méně významných, ba možná významnějších pro skupinu osob spojených profesí, která je natolik výlučná, aby jí bylo dopřáno samostatného správního orgánu, jakým Komora de iure je.

Volby komorové, stejně jak obecní, se od minulých liší tím, že se přihlásil větší než obvyklý počet uchazečů (alespoň do představenstva), a stejně jako u obecních voleb i v Komoře volební hlasy odevzdala menšina voličů. Na zvolených zástupcích všech tří orgánů přitom záleží, jaké bude směřování profese – nejen na jedno dvouleté volební období, ale v rozsahu aktuální problematiky řeší všechny záležitosti Komory, jejichž řešení není vyhrazeno sněmu (§13 odstavec 2 zákona č. 381/1991 Sb. o KVL ČR).

Takovou významnou událostí je i aktuální volba sídla Komory. Původ slova komora pochází z latiny a označovaly se tak na středověkých panovnických dvorech místnosti, v nichž se uchovávalo soukromé jmění panovníka. Název se pak přenesl na úřady vykonávající správu majetku a samosprávné profesní sbory. Největším majetkem KVL jsou její členové, rozmístění po celé republice. Komora krom jiného spravuje movitý majetek uložený na spořicích či jiných konzervativně spravovaných fondech, vykonává evidenci svých členů, spravuje účty, pořádá schůzky orgánů Komory, má ve své gesci organizaci dalšího vzdělávání, správu petpasů a mnoho dalších úkonů.

Komora prvorepubliková sídlila v Praze a vlastnila zde dům na Vinohradech, který se nepodařilo v počátku 90. let získat zpět. Sídlo současné Komory je vázáno na Brno, jak vyplývá z komorového zákona. Proto bylo pro rozhodnutí sněmu vybráno místo v příhodné lokalitě, téměř předurčené jako středobod soukromých veterinárních lékařů: nedaleko současného umístění v prostorách Veterinární a farmaceutické univerzity, v blízkosti dálničního přivaděče a přitom v sousedství Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Krajské veterinární správy (a bývalého Státního veterinárního ústavu).

Rozhodnutí o sídle Komory, stejně jako další významná rozhodnutí spočívají na bedrech sněmu. Na rozdíl od voleb do Senátu či zákonodárných sborů, kterými pro většinu občanů končí možnost volené představitele úkolovat a hodnotit, v profesní organizaci se vám tato možnost naskýtá. Využijte ji a přijďte vybrat sídlo Komory, přijďte se podílet na směřování oboru jako celku i vy! Těším se na setkání v Táboře 22. listopadu.

 
Jan Bernardy